Terma Dan Syarat

1. Harga yang ditawarkan adalah tetap termasuk bayaran pos, kecuali ada yang dinyatakan    sebaliknya.
2. Jika dinyatakan sesuatu produk sahaja akan dikenakan bayaran pos, maka barang tersebut belum dikira lagi dengan caj pos tersebut.
3. Barang yang dipilih mestilah perlu dibuat pengesahan terlebih dahulu, ini kerana dapat mengelakkan daripada kesilapan barang dan kehabisan stok. 
4. Anda perlu memastikan sama ada barang yang dipilih adalah betul dan tepat. 
5. Setiap transaksi yang dibuat adalah muktamad.